28.03.2016

HİZMET ENVANTERİ

 

 

T.C
KARS VALİLİĞİ
İL MÜFTÜLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)

1

 Telefon ile veya bizzat gelerek sorulan dini soruların  cevaplandırılması

---

ANINDA

2

 E-mail yoluyla sorulan dini soruların 

 cevaplandırılması

 Form dilekçe

5 GÜN

3

 Mektup ve faks yoluyla sorulan dini  

 soruların  Cevaplandırılması

 Dilekçe

7 GÜN

 

 İhtida İşlemleri

 1- Dilekçe, 

 2- Fotoğraf (4 Adet),

 3- Yabancı uyruklu ise pasaport Örneği. 

1  SAAT

5

 Aile İrşat Rehberlik Bürosu Hizmetleri

 Telefonla sorulanlar ile yüz yüze görüşme  talepleri

ANINDA

 Aile İrşat Rehberlik Bürosu Hizmetleri

 e-posta veya dilekçe.

5 GÜN

 

7

Vekalet Yoluyla Kurban Kesimi

 Banka Dekontu

30 DAKİKA

 Cami Devirleri

 1-  Dilekçe

 2-  Caminin isim tutanağı

 3-  Cami devir tutanağı

2 GÜN

9

 Cami Dersleri

 Dilekçe
 Not: Haftada en az iki saat ders

1 SAAT

10

 Dernek, Vakıf, Kurum ve Kuruluşlardan   

 Vaaz ve Mevlit için Camilerin Kullanım  İzni

 Dilekçe 

2 GÜN

11

 Tarihi Camilerde Film, Fotoğraf Çekim İzni

 Dilekçe 

5 GÜN

12

 Ulusal TV.lerin tarihi camilerde  Mevlit  

 programlarını çekim izni.

 Dilekçe 

15 GÜN

13

 Güneşin doğuşu ve batış vakti öğrenme  

 talepleri

 Dilekçe

7 GÜN

14

 Kur'an Kurslarına Öğrenci Kayıt İşlemleri

 1- Form dilekçe

 2- Vesikalık fotoğraf (2 adet)

10 DAKİKA

15

 Yaz Kur'an Kurslarına Öğrenci Kayıt

 İşlemleri

  Form dilekçe

10 DAKİKA

16

 Kur'an Kursu Açılışı

 1- Kurs binasına ait tahsis belgesi,

 2- Bina tanıtma formu,

 3- Milli Eğitim Müdürlüğü raporu,

 4- Sağlık Müdürlüğü raporu, 

1 AY

17

 Hafızlık Tespit Sınavları (Yılda bir defa)   

 Bölge merkezi İl Müftülüklerinde yapılır.

 1- Hafızlık tespit sınavı müracaat dilekçesi 

 2- Fotoğraf  (3 Adet)

1 HAFTA

18

 Camilerde Kur'an Öğretimi Kurslarına

 Kayıt İşlemleri

 Form dilekçe

10 DAKİKA

19

 Hac Ön Kayıt İşlemleri

 1-  Form dilekçe,

 2-  Nüfus cüzdanı  fotokopisi,

 3-  Ön kayıt ücretinin bankaya yatırıldığına dair para dekontu.

30 DAKİKA

20

 Hac Kesin Kayıt İşlemleri

 1-  Form dilekçe,

 2-  Hac ücretinin tamamının veya taksit miktarının bankaya    

      yatırıldığına dair para dekontu,

 3-  Pasaport.

30 DAKİKA

21

 Umre kayıt İşlemleri

 1- Form Dilekçe

 2- Katılacağı tur tarihi itibariyle geçerlilik süresi en az (1) yıl olan   

     pasaport,

 3- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

 4- Umre seyahat ücretinin yatırıldığına dair para dekontu,

 5- Aşı kartı,

 5- Umreye yalnız gidecek 45 yaşından küçük bayanlar ile 18 yaşından küçük erkekler için, noterden alınacak muvafakatname ile taahhütname,

 6- 45 yaşından küçük bayanlardan eşleriyle birlikte gidecek  olanların evlenme cüzdanı fotokopisi, yanında eşi olmayıp birinci derece erkek akrabası ile gidecek olanlardan ise akrabalık belgesi.

30 DAKİKA

22

 Cami Derneklerinin İl Dışı Yardım  

 İstekleri için İstenen Belgeler

 1-  Dilekçe,

 2-  İl Dernekler Müdürlüğü İzin Belgesi,

 3-  Yetki Belgesi

 4-  Kaymakamlık Üst Yazısı,

 5-  İbanlı Banka Hesap numarası

20 GÜN

23

 Cami Yapımı

 1-  Dilekçe

 2-  Tasdikli Proje

 3-  Şahıs ile Mal sahibinin Noterden Tasdikli Taahhütname. 

 4-  Tapu fotokopisi. 

 5-  Arsanın Belediyesi İmar Planında Cami Yeri Olarak Tahsisine Dair   

      Belge.

15 GÜN

24

 Cami Derneklerinden Gelen Yardım  

 Talepleri

 1-  Keşif Özeti.

 2-  İnşaat  Fotoğrafı.

 3-  Tapu/Tahsis Belgesi

 4-  Teşekkülün Hukukî Statüsünü gösteren belge.

 5-  Teşekkülün faaliyette olduğuna dair belge.

 6-  İnşaat Ruhsatı veya Onarım Belgesi. 

30 GÜN

25

 Gerçek veya Tüzel Kişilerce (Cami ve      

 Kur’an      Kursu Yaptırma Yaşatma  

 Dernekleri vb.)

 Cami yaptırma başvuru işlemleri

 1-  Cami yeri imar planında ibadet alanı olarak ayrılmış olmalıdır.

 2-  Cami yapılacak alan 2500 m² den küçük olmamalıdır. 

 3-  Camii yapacak şahıs veya tüzel kişiler dilekçe ile müracaat  

      edeceklerdir.

 4-  Cami yapılacak yerin Tapusu olacaktır.

 5-  Cami derneği tarafından cami yapılacaksa; Cami yapılacağına dair

      alınan kararın fotokopisi getirilecektir. 

 6-  Köylerde yapılacak cami için Köy Muhtarlığı Karar Alacak ve .  

      Kararın fotokopisi getirilecektir.

 7-  İl ve İlçelerde yapılacak camiler için Müftülükçe Valilik ve

      Kaymakamlık onayı alınacaktır.

30 GÜN

26

 Açıktan Atama 

 1- T.C. Kimlik Numarası beyanı,

 2- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylanmış

     sureti,

 3- KPSS sonuç belgesinin aslı veya kurumca tasdikli sureti,

 4- Başkanlıkça verilmiş olan hafızlık belgesinin aslı veya kurumca  

     onaylanmış sureti,

 5- Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı,

 6- Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

 7- Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum

     olmadığına dair yazılı beyanı,

 8- Stajyer vaizlik, stajyer Kur-an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve  

     müezzin-kayyımlık yeterlik belgesinin olduğuna dair yazılı beyanı,

 9- Son bir yıl içinde çekilmiş altı adet vesikalık fotoğraf.

     ( Bu belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Başkanlık,  

     müftülükler veya eğitim merkezi müdürlüklerince tasdik edilebilir.)

10- Öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanların denklik belgesi,

11- Mal Beyannamesi.

3 AY

27

 Emekli veya görevden ayrılanların

 pasaport belgesi müracaatında

1-   Emekli veya görevden ayrıldığı tarihteki görev yerini ve en son  

     ikamet adresini ve T:C kimlik numarasını, sahip olduğu Pasaportun  

     numarasını, telefon numarasını belirtir pasaport müracaat belgesi  

     yazılı beyanı,

2-   Eşi, kızı veya çocuklarının müracaatında memurun eşi ve çocuğu   

olduğunu, T. C. Kimlik numarasını belirtir yazılı pasaport talep belgesi beyanı. 

5 GÜN

28

 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu  

 Kapsamında Yapılan Başvuruların

 Cevaplandırılması

  Dilekçe veya e-posta

15 GÜN

 

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri

:

İl Müftülüğü

İkinci Müracaat Yeri

:

Valilik

İsim

:

Hamza BAYRAM

İsim

:

Muhammed Enes ÇIKRIK

Unvan

:

İl Müftüsü

Unvan

:

Vali Yardımcısı

Adres

:

Yusufpaşa Mah. Atatürk Cad. Sağlık Sok. Müftülük Sitesi No: 9 36100 Merkez / KARS

Adres

:

Valilik Binası / KARS

Telefon       

:

0 (474) 212 69 15

Telefon       

:

 

Faks

:

0 (474) 212 69 17

Faks

:

 

e-Posta

:

kars@diyanet.gov.tr

e-Posta

: