18.08.2021

Geçici Öğretici Sınavı İlanı

Geçici Öğretici Sınavı İlanı

 

DUYURU


 

KARS İl Müftülüğünden;

İlimiz genelinde 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde faaliyet gösterecek Kur’an Kurslarına; İl Müftülüğünde yapılacak sözlü sınavı sonucu, başarı sırası dikkate alınarak, ilçelerin ihtiyaç durumuna göre ek ders ücreti karşılığı Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi alınacaktır.

I. Sınava Katılmak İsteyen Adaylarda Aranan Şartlar

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,

 • Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili yönetmeliklerinde ön görülen Din Hizmetleri Sınıfında çalışan personel için aranan “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

 • En az İmam-Hatip Lisesi düzeyinde dini öğrenime sahip olmak,

 • 2020 yılı KPSS (DHBT) sınavından Lisans mezunları için KPSSP-124, Ön Lisans mezunları için KPSSP-123 ve Ortaöğretim mezunları için KPSSP-122 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,


 

4-6 yaş Kur'an kursları için:

1- Tercihen 4 yıllık dini yükseköğrenim, ilahiyat ön lisans veya en az imam hatip lisesi mezunu olmak,

2- Okul öncesi öğretmenliği, çocuk gelişimi (ön lisans) veya meslek lisesi çocuk gelişimi bölümü mezunu olanlar öncelikli olmak üzere çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mezuniyeti yada Başkanlığımızca kabul edilen sertifika/kurs bitirme belgelerinden birine sahip olmak,

3- KPSS (DHBT) sınavından geçerli puan almış olmak.

Hafızlık Kur'an kursları için:

1- Tercihen 4 yıllık dini yükseköğrenim, ilahiyat ön lisans veya en az imam hatip lisesi mezunu olmak,

2- Hafız olmak,

3- KPSS (DHBT) sınavından geçerli puan almış olmak.

İhtiyaç odaklı Kur'an kursları için:

1- Tercihen 4 yıllık dini yükseköğrenim, ilahiyat ön lisans veya en az imam hatip lisesi mezunu olmak,

2- KPSS (DHBT) sınavından geçerli puan almış olmak.

 • Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı tespit edilenler sınavı kazansalar bile görevlendirme yapılmayacağı gibi hiçbir hak iddia edemeyeceklerdir. Ayrıca haklarında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

II. Başvuru İşlemleri

 1. Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar 16.08.2021-31.08.2021 tarihleri arasında sınav için Ek-1 “Başvuru Formunu” doldurarak başvuruda istenilen belgeler ile birlikte Kars İl Müftülüğüne bizzat veya faks yoluyla müracaat edeceklerdir.

 2. Adaylar Başvuru Formunu doldururken görev almak istedikleri İlçeyi ve sınava girmek istedikleri kategoriyi (İhtiyaç Odaklı / Hafızlık Eğitimi / 4-6 Yaş Eğitimi) belirteceklerdir. (Başvuru esnasında sadece bir ilçe ve bir kategori seçilecektir.)

 3. Başvuru formundaki bilgiler ile başvuru için istenilen belgelerdeki bilgilerin doğruluğu tespit edildikten sonra adayların başvuruları İl Müftülüğünce kabul edilecektir. Belgelerini ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

 4. Müracaatta istenilen belgeler kontrol edildikten sonra (Ek-1 Başvuru formu hariç) adayın kendisine verilecektir.

 5. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

 6. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular ile postadaki vaki gecikmeler ve 31.08.2021 tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

b) Sınav İşlemleri

1- Sözlü sınav tarihi 01 Eylül 2021 Çarşamba Günü İl Müftülüğümüzde yapılacaktır.

2- Adaylar, sözlü sınava gelirken T.C. Kimlik No’lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi) yanlarında bulunduracaklardır.

3- Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen tarihlerde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Söz konusu adaylara her ne sebeple olursa olsun ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

4- Sözlü sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan almak şarttır.

5- Sınavda başarılı olanların listesi başarı sırasına göre İl Müftülüğümüzün web sitesinden ilan edilecektir.

6- Başarı sıralamasında sırasıyla sözlü sınav puanı yüksek olana, eşitlik halinde KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, KPSS’ye katıldığı öğrenim düzeyi yüksek olana ve doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

c) Yerleştirme İşlemleri

Sözlü sınav sonucu başarılı olan adayların yerleştirme işlemi müracaat esnasında tercih ettikleri ilçe müftülüklerince, en yüksek puandan başlanmak suretiyle ilçenin öğretici ihtiyacına göre adaylar çağrılarak yapılacaktır.

d) Diğer Hususlar

 1. Sınav işlemleri sürecinde adayın beyanı esas alınacaktır. Yerleştirme sürecinde ayrıca belge istenecektir.

 2. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi yerleştirilmeleri yapılsa dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.

 3. Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı yerleştirmeler ile ilgilidir.

 4. Sınav ve sonuçları ile ilgili Müftülüğümüz internet sitesinde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

III. Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 1. Başvuru Formu, (Ek-1)

 2. T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi,

 3. Mezuniyet Belgesi,

 4. Hafızlık Belgesi,(Varsa)

 5. 2020 yılı KPSS (DHBT) Sınav Sonuç Belgesi,

 6. 4-6 yaş grubu Kur’an Kurslarında görevlendirilecek öğreticilerden, 19.01.2017 tarihi öncesine ait çeşitli kurum ve kuruluşlardan çocuk gelişimi ve eğitimi alanında alınan (296 saat ve üzeri) kurs bitirme belgeleri ve bu tarihten sonrası için de Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile hazırlanan “Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kurs Programı” (380 saat) bitirme belgesi istenecektir.

Yukarıdaki belgelerin sınava müracaatın son günü itibariyle ibraz edilmesi gerekmektedir.

IV. Sınav Konuları

 1. Bütün adaylarda Kur’an-ı Kerim yeterliliği temel şart olarak aranacaktır.

 2. 4-6 yaş eğitimiden görev alacak öğreticiler:

  1. Temel ilmihal bilgisi (30 puan)

  2. Çocuk gelişimi ve eğitimi bilgisi (30 puan)

  3. Pedagojik formasyon bilgisi (20 puan)

  4. Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği (10 puan)

  5. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan)

 3. Hafızlık eğitiminde görev alacak öğreticiler:

  1. Hafızlığı (50 puan)

  2. Temel ilmihal bilgisi (25 puan)

  3. Pedagojik formasyon bilgisi (15 puan)

  4. Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan)

 4. Yüzüne eğitiminde görev alacak öğreticiler:

  1. Temel ilmihal bilgisi (50 puan)

  2. Pedagojik formasyon bilgisi (30 puan)

  3. Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği (10 puan)

  4. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan)

Geçici Kur’an Kursu Öğreticiliği sözlü sınavına katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığımız web sayfasında yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında din hizmetlerini yürütenlerin temel ve özel yeterlik kriterleri esas alınır.