28.07.2023

Geçici Kur'an Kursu Öğreticisi Sınav İlanı

İlimiz genelinde 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde faaliyet gösterecek Kur'an Kurslarına, İl Müftülüğünde yapılacak sözlü sınavı sonucu ve başarı sırası dikkate alınarak ilçelerin ihtiyaç durumuna göre aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda ek ders ücret karşılığı Geçici Kur'an Kursu Öğreticisi alımı yapılacaktır.

 

SINAV İLANI

Kur'an kurslarında eğitim ve öğretimin kadrolu veya sözleşmeli öğreticilerle karşılanamaması halinde, eğitim ve öğretim hizmetlerinin aksamaması ve öğretici ihtiyacının giderilmesi amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı (İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü)'nca verilen kontenjan sayısınca ek ders ücreti karşılığı geçici Kur'an kursu öğreticisi görevlendirilmesi yapılmaktadır.


İlimiz merkez ve bağlı ilçelerinde 2023-2024 Eğitim-Öğretim döneminde Hafızlık Kur'an Kursları, 4-6 Yaş Kur'an Kursları, İhtiyaç Odaklı Kur'an Kurslarında ve 2024 yılı Yaz Kur'an Kurslarında Geçici Öğreticiye ihtiyaç duyulan Kur'an Kursu ve Camilerde ek ders ücreti karşılığı çalıştırılmak üzere aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde Geçici Kur'an Kursu Öğreticiliği sözlü sınavı yapılacaktır.


A- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun Değişik 48. maddesinde aranan genel ve özel şartları taşımak,
2- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5/b maddesinde belirtilen "Ortak Nitelik" şartını taşımak,
3-KPSS puanı 60'ın altında olan adaylar da sınava müracaat edebileceklerdir. Ancak bu adayların yerleştirme işlemleri, KPSS puanı 60 ve üzerinde olan adayların yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan yerlere, sözlü sınavdaki puan sıralamalarına göre yapılacaktır.
4-Kur'an Kursu Öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,
5- Adli sicil kaydı (Sabıka kaydı) bulunmamak,

 

4-6 Yaş Kur'an Kursları için:
a) Tercihen 4 yıllık dini yükseköğrenim, ilahiyat ön lisans veya en az imam hatip lisesi mezunu olmak,
b) Tahsiline göre 2022 yılı KPSS ve DHBT Sınavına girmiş ve KPSS (122/123/124) puan türlerinin birinden en az 60 (Altmış) puan almış olmak.

c) Okul öncesi öğretmenliği, çocuk gelişimi (ön lisans) veya meslek lisesi çocuk gelişimi bölümü mezunu olanlar öncelikli olmak üzere çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mezuniyeti ya da Başkanlığımızca kabul edilen sertifika/kurs bitirme belgelerinden birine sahip olmak,
 

Sertifika ile ilgili açıklama:
Diyanet İşleri Başkanlığının 23.05.2018 tarihli ve E.61468 sayılı yazısı gereği, 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarında görevlendirilecek öğreticilerden, 19.01.2017 tarihi öncesine ait çeşitli kurum ve kuruluşlardan çocuk gelişimi ve eğitimi alanında alınan kurs bitirme belgesi ve sertifika sahibi olanlar hariç, alana yönelik sertifika ya da kurs belgesi olmayanlardan, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile hazırlanan "Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kurs Programı" (380 saat) bitirme belgesi istenilmektedir.

 

Hafızlık Kur'an Kursları için:
a) Tercihen 4 yıllık dini yükseköğrenim, ilahiyat ön lisans veya en az imam hatip lisesi mezunu olmak,
b) Hafız olmak,
c) Tahsiline göre 2022 yılı KPSS ve DHBT Sınavına girmiş ve KPSS (122/123/124) puan türlerinin
birinden en az 60 (Altmış) puan almış olmak.


İhtiyaç Odaklı Kur'an Kursları için:
a) Tercihen 4 yıllık dini yükseköğrenim, ilahiyat ön lisans veya en az imam hatip lisesi mezunu olmak,
b) Tahsiline göre 2022 yılı KPSS ve DHBT Sınavına girmiş ve KPSS (122/123/124) puan türlerinin
birinden en az 60 (Altmış) puan almış olmak.


B- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Başvuru Formu (Müftülük internet sayfasındaki sınav duyurusu ekinden veya İl Müftülüğünden temin edilecek),
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
3- Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi,
4- 2022 KPSS (DHBT) sonuç belgesi,
5- Hafızlık belgesi ve fotokopisi, (Hafızlık kurslarına başvuracak adaylar için)
6- Çocuk Gelişimi ve Eğitim Sertifikası ve fotokopisi, (4-6 Yaş Kur'an kurslarına başvuracak adaylar için)
7- Adli Sicil Kaydı
8- Bir adet vesikalık fotoğraf.
(Belgelerin aslı görüldükten sonra adaya iade edilecektir.)


C- BAŞVURU İŞLEMLERİ
1- Başvurular, 28 Temmuz 2023 Cuma günü başlayacak ve 11 Ağustos 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar, istenen belgelerle birlikte görev almak istedikleri ilçe müftülüklerine şahsen müracaat edeceklerdir.

2- 11 Ağustos 2023 Cuma günü mesai bitiminden sonra yapılacak başvurular ve posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3- Adaylar, görev almak istedikleri ilçe müftülüğüne (Sadece bir müftülüğe) ve bir kategori için (Hafızlık,
4-6 yaş ve yüzüne eğitim guruplarından sadece birisine) başvuru yapabileceklerdir. (Birden fazla ilçeye veya birden fazla kategoriye müracaat edenlerin müracaatları ve sınava katılmaları halinde sınavları geçersiz sayılacaktır.
4- Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

D- SINAV İŞLEMLERİ
1- Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi başvurulardan sonra İlimiz Müftülüğü
kars.diyanet.gov.tr internet adresi "Duyurular" bölümünden ilan edilecektir.
2- Sınav, Kars İl Müftülüğü Hizmet binasında 15 Ağustos 2023 Salı günü saat 09.00 'da başlayacaktır. Katılımın fazla olması halinde, müteakip günlerde de sınav yapılacaktır.
3- Sınava girecek adaylar, kimlik belgelerini sınav komisyonuna ibraz edeceklerdir.
4- İlan edilen tarihlerde sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.
5- Her aday müracaat etmiş olduğu ilçe için ve tercih ettiği kategoriye göre sınava katılacak ve başarı sıralaması müracaat etmiş olduğu ilçeye ve kategoriye göre belirlenecektir.
6- Başarılı sayılabilmek için sözlü sınavdan en ez 70 (yetmiş) puan alınması gerekmektedir.

 

E- GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ
1- Görevlendirmeler, sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle başarı sırasına göre yapılacaktır. Puanların eşit olması halinde DHBT puanı fazla olan, bu puanın da aynı olması halinde, hafızlık ve öğrenim durumu dikkate alınarak sıralama yapılacaktır.
2- Bundan sonra yapılacak Yaz Kur'an Kursları, İhtiyaç Odaklı Kur'an Kursları, 4-6 Yaş Grubu Kur'an Kursları ve Hafızlık Kur'an Kurslarında geçici Kur'an kursu öğreticisi görevlendirmelerinde, bu sınav sonuçları dikkate alınacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığınca yeni bir talimat gelmediği sürece, bu sınavın geçerliliği ve görevlendirme süreleri 2024 yılı KPSS-DHBTS sonuçları açıklanıncaya kadar devam edecektir.
3- Sınavla ilgili Kars Müftülüğü internet sitesinden yapılacak tüm duyurular tebligat sayılacaktır.
4- Sınav öncesi, sonrası ve görevlendirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı bir durum ortaya çıkması halinde adayın başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görevlendirme yapılsa dahi görevle ilişikleri kesilecektir.
5- Halen Merkez ve İlçe Müftülüklerimizde Geçici Kur'an Kursu Öğreticisi olarak çalışanlardan bu sınava girmeyenler ile sınavda başarılı olmayanlara görev verilmeyecektir.
6- Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı bulunmamak, (irtibatlı/ilsaklı olduğu tespit edilenlerin, görevlendirilmeleri yapılmayacak ve görevlerine son verilecek olup herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.)

F- SINAV KONULARI
İhtiyaç Odaklı (Yüzünden Eğitim) Kur'an Kurslarında Görev Geçici Kur'an Kursu Öğreticileri:
1- Kuran-ı Kerim ve Temel İlmihal Bilgisi (50 puan)
2- Pedagojik Formasyon Bilgisi (30 puan)
3- Kavrama, Muhakeme Etme, Özetleme ve İfade Etme Yeteneği (10 puan)
4- Liyakati, Temsil Kabiliyeti, Davranış ve Tepkilerinin Mesleğe Uygunluğu (10 puan)
4-6 Yaş Grubu Kur'an Kurslarında Görev Alacak Geçici Kur'an Kursu Öğreticileri:
1- Kuran-ı Kerim ve Temel İlmihal Bilgisi (30 puan)
2- Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bilgisi (30 puan)
3- Pedagojik Formasyon Bilgisi (20 puan)
4- Kavrama, Muhakeme Etme, Özetleme ve İfade Etme Yeteneği (10 puan)
5- Liyakati, Temsil Kabiliyeti, Davranış ve Tepkilerinin Mesleğe Uygunluğu (10 puan).


Hafızlık Kur'an Kurslarında Görev Alacak Geçici Kur'an Kursu öğreticileri:
1- Hafızlığı (50 puan)
2- Temel İlmihal Bilgisi (20 puan)
3- Pedagojik Formasyon Bilgisi (10 puan)
4- Kavrama, Muhakeme Etme, Özetleme ve İfade Etme Yeteneği (10 puan)
5- Liyakati, Temsil Kabiliyeti, Davranış ve Tepkilerinin Mesleğe Uygunluğu (10 puan).

 

G. Sınav Merkezi
Yusufpaşa Mh. Atatürk Cd. Sağlık Sk. Müftülük Sitesi No: 9 36000 Merkez / KARS
Tel: 0 474-212 69 15 Dahili 112 (Murat USTABAY) 113 (Vedat BÜYÜKTANİR)
Faks: 0 474-212 69 17
E-mail :kars.egitim@diyanet.gov.tr