19.09.2023

“Peygamberimiz , İman ve İstikamet” Konulu Kompozisyon Yarışması

KARS İL MÜFTÜLÜĞÜ

İL MERKEZİ LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA

“PEYGAMBERİMİZ , İMAN VE İSTİKAMET”

KONULU KOMPOZİSYON YARIŞMA

ŞARTLARI

 

1- Yarışmanın amacı; Lise öğrencileri arasında Hz. Peygamber sevgisini ve örnekliğini canlı tutmaktır.

2- Yarışmanın konusu; “Peygamberimiz, İman ve İstikamet

3- Yarışma; sadece Kars il merkezinde örgün eğitim gören lise öğrencilerine yönelik yapılacaktır.

4- Yarışmaya başvurular öğrenci şahsen veya okul aracılığı ile İl Müftülüğüne başvuru yapabilecektir. Liselerden yarışmaya katılan öğrencinin yazdığı kompozisyon metninin ön veya arkasına mutlaka öğrencinin adı, soyadı, okulu, sınıfı ve numarasının yazılması gerekmektedir.

5- Hangi aşamada olursa olsun, şartları taşımadıkları veya başka bir metinden iktibas (alıntı) yaptıkları ortaya çıkanların yarışmaları iptal edilecektir.

6- Başvurular 03 Ekim 2023 tarihinde sona erecektir. Belirtilen tarihler haricinde müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

7- Söz konusu yarışma, “Yarışma Değerlendirme Komisyonu’’ tarafından değerlendirecektir. Komisyon, dereceye giren eserler dışında mansiyon almaya değer gördüğü eser varsa bunu Müftülüğe bildirecektir.

8- Yarışmada birinci olan eserin sahibine 1000 TL, ikinci olan eserin sahibine 750 TL, üçüncü olan eserin sahibine 600 TL ve mansiyon ödülü almayı hak eden eser sahibine 500 TL ödül verilecektir.

9- Eserlerin değerlendirilmesinde siyasi mesajların bulunmaması, ahlak kurallarına uygun oluşu ve bir ticari markanın reklamını yapmaması gibi hususlar dikkate alınacaktır.

10- Eserin, Türkçe dilbilgisi kurallarına uygun olarak times new roman fontuyla, 12 punto ile yazılması istenecek, ancak el yazısı ile yazılmış eserler de yarışmaya kabul edilebilecektir.

11- Eserin 300 kelimeden az (1 sayfa) ve 750 kelimeden (2 sayfadan) fazla olmaması göz önünde bulundurulacaktır.

12- Katılımcılar eserlerinin özgün olduğunu, daha önce benzeri bir yarışmaya katılmamış olduğunu kabul etmiş sayılırlar.

13- Yarışma Değerlendirme Komisyonu, aşağıdaki kriterlere göre puanlama yapacaktır:

 

  1.  

Konuyu ifade edebilme, duygu ve düşünceyi aktarabilme gücü

30 Puan

       2.

Giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinin kullanılışı

30 Puan

       3.

Kullandığı dilin akıcılığı ve özgünlük

20 Puan

       4. 

Türkçe dil bilgisi kurallarına uygunluk

20 Puan

 

14- Yarışma sonuçları 05 Ekim 2023 Perşembe günü https://kars.diyanet.gov.tr/Sayfalar/home.aspx adresinden ilan edilecektir.

 

KARS İL MÜFTÜLÜĞÜ