T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Kars Müftülüğü

07.08.2020

Dini Musiki Kursu

Başkanlığımızca, cami içi ve cami dışında gerçekleştirilen dini, sosyal, kültürel toplantı
ve etkinliklerde ihtiyaç duyulan musiki formlarını yerine getirebilme kabiliyetine sahip, bu
doğrultuda grup oluşturma ve ekip çalışması yapabilen, toplum huzurunda bir takım dini
merasimleri icra ve idare edebilme yeteneği olan personeli yetiştirmek amacıyla, erkek
görevliler arasından mülakat yoluyla seçilecekler için Ankara Rıfat Börekçi Eğitim
Merkezinde (20 Kursiyer) ve Bursa Eğitim Merkezinde (20 Kursiyer) 6 ay süreli "Dini
Musiki Kursu" düzenlenecektir.
A-KURSA ALINACAK PERSONELDE ARANAN ŞARTLAR
a) 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,
b) Vaiz, Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip, müezzin kayyım kadrolarında kadrolu
olarak fiilen çalışıyor olmak,
c) 01 Ekim 2020 tarihinden itibaren 6 ay süreyle askerlikle ilişkisi bulunmamak (Bedelli
askerlik dâhil),
d) Kurs süresince yurtdışı, umre vb. sebeplerle kursa ara verme durumunda olmamak,
e) Kur'an-ı Kerim'i usulüne uygun ve düzgün okumak (Tashih-i Huruf Kursu'nu bitirmiş
olmak tercih sebebidir.),
f) Eda-seda itibariyle ileri düzeyde dini musiki kabiliyeti olmak,
g) Memuriyette adaylığı kaldırılmış veya 01 Ekim 2020 tarihine kadar kaldırılacak
olmak,
ğ) 01 Ekim 2020 tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak,
h) Daha önce aynı kursa katılmamış olmak.
B-SINAV DUYURUSU VE SINAV KOMİSYONU:
Yukarıda belirtilen şartları taşıyan görevlilerin katılacağı mülakat sınavına dair
duyurular İl Müftülüğünce yapılacaktır. Her İl Müftülüğü; mülakatın yeri, tarihi ve sınav
komisyonunu belirleyecektir. Mülakat, il müftüsü veya uygun göreceği il müftü yardımcısının
başkanlığındaki 3 kişilik komisyon marifetiyle Ek'te yer alan il kontenjanları göz önünde
bulundurularak gerçekleştirilecek ve sınav sonuçları aynı gün sınavın yapıldığı yerde ilan
edilecektir. Sınav sürecinde Covid-19 salgın hastalıkla ilgili gerekli tüm tedbirler İl
Müftülüklerince alınacaktır.
İl Müftülüklerince yapılacak mülakat işlemleri 28 Ağustos 2020 tarihine kadar
tamamlanacak ve seçilen personel isimleri 28 Ağustos 2020 mesai bitimine kadar DİBBYS
(EHYS) 'de açılan "Dini Musiki Kursu" kursiyer seçimi başlıklı bölüme girilecektir.
İl Müftülüklerince seçilen görevliler, Başkanlıkça oluşturulacak komisyon tarafından
kursa katılacakları eğitim merkezinde ikinci bir sınava tabi tutulacak, başarılı olmaları halinde
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümleri uyarınca elektronik imza ile imzalanmıştır.
Ankara Rıfat Börekçi ve Bursa Eğitim Merkezlerinde 05 Ekim 2020 tarihinde kursa
alınacaklardır. Başarılı olan kursiyerlere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Kurs bitiminde
başarılı olanlar Eğitim Merkezlerinde ve mahallinde düzenlenen hizmet içi eğitim kurslarında
dini musiki alanında rehber öğretici olarak görevlendirilebilecektir.
Ankara Rıfat Börekçi ve Bursa Eğitim Merkezlerinde yapılacak ikinci sınava
katılacakların sınav günleri, saati ve sınav yeri Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web
sitesinin duyurular bölümünde yayınlanacaktır.