02.05.2019

Geçici Kur'an Kursu Öğretici Sınav İlanı

2019- 2020 Eğitim-Öğretim yılı İl merkezi ve ilçelerde açılacak olan Yaz Kur'an Kursları ve 4-6 Yaş Kur'an Kurslarına; 2018 yılı KPSS (DHBT) puanı esas alınarak Sınav Merkezi olarak belirlenen İl Müftülüğünce yapılacak olan sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre Geçici Kur'an Kursu Öğreticisi alımı yapılacaktır.

Sınava Katılmak İsteyen Adaylarda Aranan Şartlar 

1– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,

2-Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili yönetmeliklerinde ön görülen Din Hizmetleri Sınıfında çalışan personel için aranan "Ortak Nitelik" şartını taşımak,

3-İmam-Hatip Lisesi mezunu veya üstü dini öğrenim düzeyine sahip olmak,

4-2018 yılı KPSS (DHBT)'de sınavndan 60 puan ve üzeri almış olmak veya DHBT sınavına girmiş olmak . (İhtiyaç doğrultusunda DHBT 60 puan üzeri olan öğreticilerin yerleştirilmesi yapıldıktan sonra DHBT 60 puan altı olan öğreticilerin yerleştirilmeleri yapılacaktır.)

5-İl ve ilçe merkezinde 4-6 Yaş Grubu Kuran Kursu Öğreticiliği için başvuru yapan öğreticilerin 4-6 Yaş Grubu en az 296 saatlik sertifikaya sahip olmaları gerekir.

1. Başvuru, Sınav, Yerleştirme İşlemleri ve Diğer Hususlar

a) Başvuru İşlemleri

1-Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar, 30/04/2019 –14/05/2019 tarihleri arasında sınav için Ek-2 "Başvuru Formunu" doldurarak başvuruda istenilen belgeler ile birlikte görev almak istedikleri İl/İlçe Müftülüğüne müracaat edeceklerdir.

2-Başvuru formundaki bilgiler ile başvuru için istenilen belgelerdeki bilgilerin doğruluğu tespit edildikten sonra adayların başvuruları kabul edilecektir. Belgelerini ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. 3-Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

4- 14/05/2019 tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

SINAV İŞLEMLERİ

1-Sözlü sınav, 16/05/2019 Perşembe günü saat 09:00'da İl Müftülüğünde yapılacaktır.

2-Adaylar, sözlü sınava gelirken T.C. Kimlik No'lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi) yanlarında bulunduracaklardır.

3-Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen tarihlerde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Söz konusu adaylara her ne sebeple olursa olsun ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. 4-Sözlü sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan almak şarttır.

5-Sınav sonuçları, sınav merkezi olarak belirlenen İl Müftülüğünce ilan edilecektir.

e) Başvuru İşlemleri

1- Başvuru Formu, (Ek-2)

2-T.C.kimlik numaralı kimlik belgesi,

3-KPSS'ye başvururken beyan edilen öğrenim durumunu gösterir Mezuniyet Belgesi,

4-Hafızlık Belgesi,(Varsa)

5-2018 yılı KPSS (DHBT) Sınav Sonuç Belgesi,

6-4-6 Yaş Grubu Sertifikası (4-6 Yaş grubu kurslarda görev almak isteyenler için)

7-1 adet fotoğraf